Arhive categorie: Finantari IMM

Finantari POR

Cuprins:

Obiectivul accesarii unei finantari

Factori de succes in accesarea fondurilor

Provocari in accesarea fondurilor

Noutati in accesarea fondurilor

Finantari pentru intreprinderi private

2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor

Obiectivul programului

Beneficiari eligibili

Categorii de ajutor de stat

Investitie initiala

Investitii finantabile prin ajutor de stat regional

Investitii finantabile prin ajutor de minimis

Rata de cofinantare

2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea cerarii de noi intreprinderi

Obiectivul programului

Beneficiari eligibili

Rata de cofinantare

Investitii finantabile

Download Prezentare

Prelungire apel masura 2.1 finantare microintreprinderi

Pentru apelul de proiecte pentru microintreprinderi,
2.1 – “Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv incubatoare de afaceri”
a fost prelungit termenul de depunere pana la 27.04.2017
  1. Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  • Dotarea cu active corporale, necorporale
  1. Solicitanti eligibili: Societate comercială sau societate cooperatistă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare.

O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2017, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 1 ianuarie 2016 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2016.

Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare.

  1. Valoarea sprijinului nerambursabil: Contribuția programului la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoare eligibilă a proiectului este cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro, la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finanțare.

Pentru firmele membre, Patronatul asigura consultanta gratuita in privinta indeplinirii conditiilor de eligibilitate si a conditiilor de obtinere a finantarii. Pentru informatii, persoana de contact Daniela Manea, mail vicepresedinte@pimmph.ro, tel 0728031862.

Download Info mas 2.1 micro