ADEZIUNE DE MEMBRU LA PIMM – PRAHOVA

Denumirea: SC

Sediu: Oras: Judet:

Domeniul principal de activitate: , cod CAEN

Cod unic de identificare (CUI)

Numar de inregistrare la Registrul Comertului

Numar de angajati

Nume si prenume reprezentant legal / organ executiv de conducere Functia:

Date de contact: Tel , Fax:

e-mail

Cont bancar nr.

Prin prezenta solicitam pentru SC , acordarea calitatii de membru al PIMM Prahova

Declaram ca am luat cunostinta de statutul PIMM Prahova si ne exprimam acordul cu privire la prevederile lui , precum si hotararea de a actiona pentru realizarea scopului si obiectivelor acestuia, cu respectarea obligatiilor care revin membrilor. Membrul PIMM Prahova isi pastreaza deplina independenta juridica, financiara si manageriala

Subsemnatul declar pe propria raspundere ca sunt reprezentantul legal al SC ,

si ca toate informatiile cuprinse in prezenta adeziune corespund realitatii.

Aceasta adeziune a fost completata si semnata astazi , in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

Inregistrat la PIMM Prahova cu nr din

Se aproba adeziunea SC La PIMM Prahova

Presedinte PIMM Prahova

Duma Florin-Romeo

Semnatura si stampila

Denumire membru

Reprezentant legal

Semnatura si stamplia