Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Prahova a incheiat parteneriatul cu echipa PD Consult

PDConsult – Servicii protecția datelor cu caracter personal:
Echipa noastră – PDConsult – care este formată din specialiști în confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal: Av. Ioana Olivia Enăchescu, Av. Magdalena Surugiu dar și specialiști / profesioniști IT: Ing. Traian Zvirid și Ec. Irina Popescu – are o experiență vastă juridică și IT și peste 3 ani de practică continuă în protecția datelor cu caracter personal, membrii PDConsult fiind certificați ca ofițeri de protecția datelor și afiliați la organizații de profil.

Împreună am acordat servicii de consultanță juridică și IT pentru conformarea la Noul Regulament European pentru un număr de peste 180 de entități din peste 30 de domenii de activitate, inclusiv din domeniul medical, servicii de urgență, producție, imobiliare, contabilitate, HoReCA, servicii, operațiuni vamale, pază si protecție, asociații de proprietari, patronate, case de ajutor reciproc și alte ONG-uri.

Av. Ioana Olivia Enăchescu – membră a Baroului Prahova din anul 2004, membră a Asociației Internaționale a Profesioniștilor de Protecția Datelor (IAPP); Auditor și Ofițer de Protecția Datelor;

Av. Magdalena Surugiu – membră a Baroului Prahova din anul 2002, Ofițer de Protecția Datelor;

Ing. Traian Zvirid – specialist IT, Ofițer de Protecția Datelor;

Ec. Irina Popescu – specialist IT, Ofițer de Protecția Datelor.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE consolidează și unifică, începând din data de 25 mai 2018 politicile de securitate în mediul on-line dar totodată stabilește și norme referitoare la protecția persoanelor fizice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și norme referitoare la libera circulație a acestor date.

Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora fiecare companie trebuie să le acorde atenția și importanța cuvenită, deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea anumitor politici și măsuri de securitate, activitatea acestora nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit.

Orice posibilă încălcare a cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 cu referire la securitatea datelor cu caracter personal, este supusă unui regim de sancțiuni financiare care pot culmina cu amenzi de până la 4% din cifra globală de afaceri sau 20.000.000 Euro. Pentru a se evita și alte posibile prejudicii de imagine, este esențial ca fiecare companie să inițieze o evaluare a situației interne care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale propriilor salariați, actualizarea clauzelor contractuale din toate acordurile, convențiile, contractele cu colaboratorii, adoptarea unor politici de securitate a datelor, politici de confidențialitate, implementarea unor formulare specifice dar și a instruirea periodică a propriilor salariați.

ARII DE INTERES VIZATE DE EXPERTIZA PDCONSULT:

 • Cadrul legislativ, operațiunile de prelucrare, categoriile de date cu caracter personal din companie,
  temeiuri de prelucrare
 • Audit prealabil conformarii initiale la GDPR
 • Note de informare a persoanelor fizice vizate
 • Contractele: personal salarizat; contracte cu furnizorii/clienții;
 • Transferul datelor in exteriorul spațiului UE;
 • Proceduri, politici, alte documente specifice G.D.P.R.;
 • Obligațiile operatorilor din perspectiva Regulamentului, limitarea datelor, perioadă de stocare, măsuri
  de securitate, verificări acces;
 • Politica de supraveghere/monitorizare, control acces;
 • Măsuri tehnice IT pentru conformarea la G.D.P.R.;
 • Alinierea paginilor de internet la standardele G.D.P.R. și bune practici cu privire la folosirea rețelelor de
  socializare;
 • Conformarea aplicațiilor interne (software specific ce implica prelucrarea datelor cu caracter personal);
 • Evidența activităților de prelucrare – Registrul activităților de prelucrare;
 • Instruirea periodică a salariaților cu privire la confidențialitatea datelor.

Echipa PDCONSULT


Av. Ioana Olivia ENĂCHESCU – Av. Magdalena SURUGIU – Ec. Irina POPESCU – Ing. Traian ZVIRID

Print Friendly, PDF & Email