START Training IMM

170 de angajați din regiunea Sud Muntenia au absolvit cursul de Competențe în utilizarea tehnologiei informației și comunicării organizat în cadrul proiectului START Training IMM

De la începutul demarării activității de recrutare și selectare, în luna aprilie 2020 și până în prezent 182 de persoane angajate, din 45 de IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii – 39 IMM-uri din județul Prahova, 2 IMM-uri din județul Argeș, 1 IMM din județul Călărași, 1 IMM din județul Ialomița, 1 IMM din județul Giurgiu, 1 IMM din județul Teleorman) din regiunea Sud Muntenia, au fost înscrise în grupul țintă al proiectului pentru a participa gratuit la programul de formare profesionala Competente avansate in utilizarea tehnologiei informației și comunicării, derulat de către SMART Europe 2020 (Partener 1 proiect).

În cadrul proiectului, au fost desfășurate 7 sesiuni de formare Competente avansate TIC, însumând un total de 350 ore dedicate instruirii si formarii persoanelor angajate participante la acestea, astfel:

 • Sesiunea 1 – 04.12.2020 – 22.12.2020 – 19 participanți
 • Sesiunea 2 – 11.01.2021 – 27.01.2021 – 23 participanți
 • Sesiunea 3 – 10.02.2021 – 26.02.2021 – 26 participanți
 • Sesiunea 4 – 15.03.2021 – 31.03.2021 – 21 participanți
 • Sesiunea 5 – 07.04.2021 – 23.04.2021 – 29 participanți
 • Sesiunea 6 – 12.05.2021 – 28.05.2021 – 27 participanți
 • Sesiunea 7 – 09.06.2021 – 28.06.2021 – 25 participanți

Din cele 182 de persoane angajate selectate si înscrise în grupul țintă al proiectului, 170 de persoane angajate înscrise au participat și absolvit cursul de Competențe avansate TIC, restul de 12 persoane înscrise nu au mai participat din diferite motive personale

Timp de 13 zile lucrătoare toate persoanele înscrise la acest program de formare profesională și-au însușit cunoștințe cu privire la noțiunile avansate de utilizare Pachet OFFICE.

S-a remarcat interesul deosebit al persoanelor angajate în diverse domenii de activitate, de a se forma profesional și de a se adapta la o piață a muncii extrem de provocatoare prin cerințele pe care le are, mai ales ca urmare a declanșării pandemiei COVID-19, pentru a putea răspunde provocărilor profesionale specifice.

Descrierea grupului țintă înscris pentru participarea la programul de formare Competențe avansate TIC

 • Categorie gen:
  • 124 femei
  • 58 bărbați
 • Categorie domiciliu/ reședință zone urbane sau rurale:
  • 126 persoane angajate cu domiciliul in zone urbane
  • 56 persoane angajate cu domiciliul în zone rurale

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 336 angajați, din regiunea Sud Muntenia, pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe de formare profesională continuă.

Proiectul START Training IMM – POCU/464/3/12/127019, proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 este deruplat de catre Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii PIMM Prahova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Smart Europe 2020 și Aleron Training Center.]

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Print Friendly, PDF & Email