Legea prevenirii270/2017

De ce prevenire?

 • Legea prevenirii reprezintă un prim pas în normalizarea relației mediul de afaceri – autorități de control, bazată pe încredere, informare – educare, conformare colaborativă și emancipare a actului de control
 • Prevenire.gov.ro este un portal gestionat de MEEMA, dedicat informării publice, care cuprinde drepturile și obligațiile persoanelor supuse activităților de control, precum și atribuțiile autorităților care constată contravențiile și aplică sancțiunile
 • Prevenire.gov.ro își propune să fie o platforma de informare, cu rol integrator al propunerilor de contravenții, construind mecanismul de funcționare al prevenirii

Legea Prevenirii

 • A beneficiat de una dintre cele mai extinse campanii de consultare cu mediul de afaceri; peste 38 de întâlniri cu mediul de afaceri, domeniile de aplicare fiind extinse pe parcursul acestor consultări, existând discuții și dezbateri pe parcursul a mai bine de trei luni.
 • Cuprinde aproximativ 400 contravenții, reglementate prin 70 acte normative
 • Contravențiile incluse vizează sfera de responsabilitate a 11 ministere, precum și a unor instituții publice cu atribuții de reglementare și control ce se regăsesc în subordinea și coordonarea acestora
 • Rol: informare – educare, conformare colaborativă și emancipare a actului de control, sistem de prevenire a unor fapte care nu se refera la activități unde intenția de a încălca legea este evidentă și care nu prezintă un grad de pericol ridicat
 • Plan de remediere – anexă la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se stabilesc măsuri de remediere.
 • Termen de remediere – maximum 90 de zile calendaristice de la data comunicării procesului-verbal de constatare.

Cum funcționează prevenirea

La constatarea unei nereguli, de natură contravențională, organele de control nu mai aplică sancțiunea contravențională dacă este vorba de o primă abatere. Regula se aplică o singură dată, la trei ani pentru fiecare tip de contravenție inclusă în Legea Prevenirii nr. 270/2017.

Potrivit prevederilor din actul normativ, mecanismul de funcţionare al prevenirii este următorul:

 • organul de control încheie un proces-verbal de constatare a neregulilor și anexează un plan de remediere, care va cuprinde obligatoriu aspectele ce trebuiesc corectate, precum și termenul de conformare pentru fiecare contravenție;
 • termenul de remediere este de maximum 90 de zile calendaristice;
 • în termen de zece zile de la data expirării termenului de remediere stabilit, organul de control revine în vederea constatării îndeplinirii planului de remediere;
 • în cazul în care se constată că nu au fost respectate măsurile incluse în planul de remediere, în termenul stabilit, organul de control aplică sancțiunile prevăzute de actele normative aflate în vigoare.

Există și situații în care organul de control nu întocmește un plan de remediere și aplică doar sancțiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri:

 • atunci când abaterea constată este remediată în timpul controlului;
 • în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Domeniile de impact ale contravențiilor

 • Fiscalitate
 • Legislația muncii
 • Agricultură
 • Turism
 • Ape și păduri
 • Protecția mediului
 • Comunicații
 • Educație
 • Protecția consumatorului
 • Administrație locală
 • Afaceri interne

Rolul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA)

 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este integrator al propunerilor de contravenţii, asigură mecanismul de funcţionare al prevenirii, oferind totodată autorităţilor cu atribuții de control, constatare și sancționare a contravențiilor accesul la platforma comună de popularizare a materialelor documentare și ghidurilor de bună practică din domeniile menționate anterior.
 • Prin crearea și gestionarea acestei platforme, MEEMA îşi consolidează rolul de partener al antreprenorilor români și străini, oferindu-le cele mai bune soluții de dezvoltare a afacerilor în România.

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri anunta masuri pe perioada starii de urgenta pentru beneficiarii programelor nationale derulate

C O M U N I C A T   D E   P R E S Ă

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a adoptat, prin Ordin al Ministrului publicat în Monitorul Oficial, măsuri pe perioada stării de urgență, în contextul răspândirii virusului SARS Cov-2, care vin în sprijinul IMM-urilor beneficiare ale programelor naționale destinate înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii derulate de MEEMA, respectiv:

• Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii “Start-up Nation – România, edițiile 2017 și 2018

• Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţa, edițiile 2017 și 2018

• Programul naţional multianual de microindustrializare, edițiile 2017 și 2018

Lucrăm în continuare pentru a găsi cele mai eficiente măsuri pentru mediul de afaceri românesc, gândindu-ne permanent și la ce va urma după această criză. Este necesară o relaxare fiscală pentru companii în această perioadă, de aceea, am propus aceste măsuri economice concrete pentru beneficiarii programelor noastre care sunt afectați de criza generată de noul coronavirus. Economia va trebui restartată, resetată și adaptată noilor cerințe. Suntem în dialog permanent cu reprezentanți ai mediului de afaceri pentru a minimiza efectele negative cauzate de criza pandemică”, a declarat Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

În conformitate cu ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 803, pe toată perioada stării de urgență:

 • Se suspendă termenele instituite contractual referitoare la obligațiile de păstrare a locurilor de muncă, la cerere;
 • Administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, pe motivul obligației de a păstra locurile de muncă, sub rezerva de a monitoriza acest indicator după încetarea stării de urgență;
 • Contractul/acordul de finanțare se poate modifica, în condițiile dispozițiilor cuprinse în acesta și în limitele legii, prin act adițional semnat de ambele părți, cu semnătură electronică;
 • Aceste dispoziții NU POT conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile până la data decretării stării de urgență.

Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 803/26.03.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 256/27.03.2020 dă posibilitatea beneficiarilor afectați de măsurile instituite de Ordonanțele militare să beneficieze, pe perioada stării de urgență, de prevederile OUG 29/2020 și OUG 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, fără a se dispune rezilierea contractului de finanțare și recuperarea ajutorului de minimis acordat, pentru aceste motive.

Pentru a beneficia de aceste măsuri societățile aflate în perioada de implementare/monitorizare a contractelor de finanțare trebuie să parcurgă următorii pași:

Să notifice prin e-mail Agenția pentru IMM, Atragere Investiții, Promovare Export (AIMMAIPE) cu care a încheiat acordul de finanțare cu privire la solicitarea de a suspenda clauzele contractuale, pe perioada stării de urgență.

Să solicite online pe site-ul www.prevenire.gov.ro , în perioada imediat următoare, unul dintre tipurile de Certificat de Situație de Urgență -Tip 1 (albastru) sau Tip 2 (galben), emise de către MEEMA.

ATENȚIE: Certificatul de Situație de Urgență NU ESTE NECESAR pentru solicitarea șomajului tehnic la ANOFM!

În perioada următoare, MEEMA va proteja aplicanții aflați în implementare sau monitorizare, precum și partenerii bancari, prin suspendarea vizitelor de certificare și monitorizare pe perioada stării de urgență. Totodată, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri va avea în vedere solicitările beneficiarilor, care se află în stadiul de implementare, de a prelungi perioada de depunere a dosarelor de decont.

Biroul de presă

Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri-Romania

Ce documente se depun pentru șomaj tehnic?

❗️Angajatorii: Cerere semnată și datată de către angajator,

Declarație pe propria răspundere și listă angajați aflați în șomaj tehnic.

Alte forme: Cerere semnată și datată și Declarație.

❗️Atenție: În Declarație li se cere să certifice faptul că informațiile sunt adevărate și li se prezintă consecință juridică a prezentării unor informații false. Răspunderea este a angajatorului/persoanei care depune Cererea.

Când se pot depune documentele?

❗️Pentru angajatorii care depun la ANOFM:
• Pentru 16 – 31 martie începând cu 1 aprilie.
• Pentru 1 aprilie – 16 aprilie începând cu 1 mai.
Pentru celelalte categorii: Până în data de 10 ale lunii (aprilie/mai).

Cum se pot depune documentele?

❗️Electronic
La ANOFM – s-au creat adrese speciale în fiecare județ
❗️La ANPIS – sunt în curs de creare adrese dedicate în fiecare județ.

În cât timp primesc angajatorii banii?

❗️Angajatorii care depun la ANOFM: în 15 zile de la depunere documente

Celelalte categorii care depun la ANPIS: în 10 zile de la depunere.

Care este obligația angajatorului după ce primește banii?​​​​​​

❗️Să plătească sumele angajaților aflați în șomaj tehnic în 3 zile.

L'immagine può contenere: testo

CNIPMMR: Eficienta masurilor luate de Guvern si noi propuneri pentru IMM-uri

Eficienta masurilor luate de Guvern si noi propuneri pentru IMM-uri
Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial a măsurilor adoptate de Guvernul României pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de reducerea sau suspendarea activității din cauza virusului COVID-19, CNIPMMR a realizat în perioada 22.03-24.03 un sondaj de opinie cu privire la eficiența măsurilor luate de Guvern și necesitatea introducerii de noi măsuri pentru IMM-uri.
Citește mai mult
OUG nr. 29/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare
Se mărește garanția  de către stat  de la 50% la  maximum 80% din valoarea finanțării pentru credite pentru realizarea de investiții și/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru. Valoarea maximă a finanţărilor garantate de stat pentru un beneficiar este de 10 milioane lei ;
Citește mai mult
OUG nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinata de raspandirea coronavirusului SARS-COV-2
Pe perioada stării de urgență, în cazul suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii,  sunt de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătite din fondul de salarii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut de bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
Citește mai mult
Lasati-ne sa ne ingrijim pacientii in siguranta. Modificati urgent pachetele de servicii si Contractul-cadru!
București, 21 martie 2020 – Federația Națională a Patronatelor Medicilor Familie solicită ferm Casei Naționale de Asigurări de Sănătate modificarea în regim de urgenţă a pachetelor de servicii medicale și a Contractului-cadru astfel încât cabinetele de medicina familiei să poată acorda pe perioada stării de urgență în mod real și legal, conform contractului de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări, triaj și consultații la distanță prin telefon și alte mijloace digitale, inclusiv apeluri audio și video – pentru toți pacienții care nu necesită consultații față în față.
Citește mai mult
Ministrul Economiei: Trebuie să fim pregătiţi, să avem un scenariu post-criză
Autorităţile trebuie să fie pregătite, să aibă un scenariu post-criză şi la asta se gândesc reprezentanţii Ministerului Economiei, în paralel cu gestionarea situaţiei de criză economică, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, miercuri seara.
Citește mai mult

Comunicat CNAS 22.03.2020

COMUNICAT

Reglementari privind concediile și indemnizatiile

de asigurari sociale de sanatate pe perioada starii de urgenta

Conform  Ordonantei de urgenta nr. 30/2020, care cuprinde masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului, au fost modificate OUG 158/2005 si Legea 399 /2005, acte normative care contin reglementari privind modul de acordare a concediilor si indemnizatiior de asigurari sociale de sanatate, astfel:

 • Persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare. Mai exact, concediul si indemnizatia de carantina se acorda si persoanelor asigurate care nu au  realizat stagiul de cotizare complet, de 6 luni.
 • Certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi si cele care depasesc 183 de zile se elibereaza si se deconteaza fara avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Aceste reglementari sunt valabile pe perioada starii de urgenta instituita prin Decretul 195/2020 si au ca scop prevenirea imbolnavirilor.

Biroul de presă

CNIPMMR: Apelul de sustinere al IMM-urilor in lupta cu COVID-19 P

Managementul de criza al IMM-urilor
Menținerea unui număr cât mai mare de IMM-uri care să funcționeze cât mai aproape de normalitate, care să asigure locuri de muncă, produse și servicii populației și venituri la bugetele statului.  Firmele în situația de criză profundă națională și internațională, trebuie să apeleze la  MANAGEMENTUL DE CRIZĂ pentru a preîntâmpina și diminua efectele negative asupra afacerii.  
Citește mai mult
Apelul de sustinere al IMM-urilor in lupta cu COVID-19
Ca urmare a intensificării efectelor virusului COVID-19 în Europa și a măsurilor luate pentru a limita răspândirea, CNIPMMR analizează în ce măsură sunt afectate întreprinderile mici și mijlocii din România și cât de necesară este intervenția autorităților statului pentru adoptarea de măsuri în sprijinul firmelor.
Citește mai mult
Serviciul remote suport IT pentru IMM-uri
Colegii de la  Patronatului IT “ π “ au lansat un serviciu de remote suport IT pentru IMM uri  destinat asistentei tehnice in implementarea ghidului “10 pasi pentru a face business de acasa”. Acest serviciu functioneaza deocamdata printr-un sistem digital automat de ticketing care preia mailurile trimise pe adresa: support@patronatulit.ro si inregistreaza incidentele, le sorteaza in functie de categorii, le trimite spre rezolvare la echipe specializate in functie de situatie.
Citește mai mult
10 pasi de sanatate a firmei
Citește mai mult
10 pasi pentru a face business de acasa
Citește mai mult

Patronatul Intreprinderilor Mici si Mijlocii Prahova a incheiat parteneriatul cu echipa PD Consult

PDConsult – Servicii protecția datelor cu caracter personal:
Echipa noastră – PDConsult – care este formată din specialiști în confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal: Av. Ioana Olivia Enăchescu, Av. Magdalena Surugiu dar și specialiști / profesioniști IT: Ing. Traian Zvirid și Ec. Irina Popescu – are o experiență vastă juridică și IT și peste 3 ani de practică continuă în protecția datelor cu caracter personal, membrii PDConsult fiind certificați ca ofițeri de protecția datelor și afiliați la organizații de profil.

Împreună am acordat servicii de consultanță juridică și IT pentru conformarea la Noul Regulament European pentru un număr de peste 180 de entități din peste 30 de domenii de activitate, inclusiv din domeniul medical, servicii de urgență, producție, imobiliare, contabilitate, HoReCA, servicii, operațiuni vamale, pază si protecție, asociații de proprietari, patronate, case de ajutor reciproc și alte ONG-uri.

Av. Ioana Olivia Enăchescu – membră a Baroului Prahova din anul 2004, membră a Asociației Internaționale a Profesioniștilor de Protecția Datelor (IAPP); Auditor și Ofițer de Protecția Datelor;

Av. Magdalena Surugiu – membră a Baroului Prahova din anul 2002, Ofițer de Protecția Datelor;

Ing. Traian Zvirid – specialist IT, Ofițer de Protecția Datelor;

Ec. Irina Popescu – specialist IT, Ofițer de Protecția Datelor.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE consolidează și unifică, începând din data de 25 mai 2018 politicile de securitate în mediul on-line dar totodată stabilește și norme referitoare la protecția persoanelor fizice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și norme referitoare la libera circulație a acestor date.

Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora fiecare companie trebuie să le acorde atenția și importanța cuvenită, deoarece fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea anumitor politici și măsuri de securitate, activitatea acestora nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului european anterior amintit.

Orice posibilă încălcare a cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 cu referire la securitatea datelor cu caracter personal, este supusă unui regim de sancțiuni financiare care pot culmina cu amenzi de până la 4% din cifra globală de afaceri sau 20.000.000 Euro. Pentru a se evita și alte posibile prejudicii de imagine, este esențial ca fiecare companie să inițieze o evaluare a situației interne care implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale propriilor salariați, actualizarea clauzelor contractuale din toate acordurile, convențiile, contractele cu colaboratorii, adoptarea unor politici de securitate a datelor, politici de confidențialitate, implementarea unor formulare specifice dar și a instruirea periodică a propriilor salariați.

ARII DE INTERES VIZATE DE EXPERTIZA PDCONSULT:

 • Cadrul legislativ, operațiunile de prelucrare, categoriile de date cu caracter personal din companie,
  temeiuri de prelucrare
 • Audit prealabil conformarii initiale la GDPR
 • Note de informare a persoanelor fizice vizate
 • Contractele: personal salarizat; contracte cu furnizorii/clienții;
 • Transferul datelor in exteriorul spațiului UE;
 • Proceduri, politici, alte documente specifice G.D.P.R.;
 • Obligațiile operatorilor din perspectiva Regulamentului, limitarea datelor, perioadă de stocare, măsuri
  de securitate, verificări acces;
 • Politica de supraveghere/monitorizare, control acces;
 • Măsuri tehnice IT pentru conformarea la G.D.P.R.;
 • Alinierea paginilor de internet la standardele G.D.P.R. și bune practici cu privire la folosirea rețelelor de
  socializare;
 • Conformarea aplicațiilor interne (software specific ce implica prelucrarea datelor cu caracter personal);
 • Evidența activităților de prelucrare – Registrul activităților de prelucrare;
 • Instruirea periodică a salariaților cu privire la confidențialitatea datelor.

Echipa PDCONSULT


Av. Ioana Olivia ENĂCHESCU – Av. Magdalena SURUGIU – Ec. Irina POPESCU – Ing. Traian ZVIRID