Start Industry 4.0 – Prezentare proiect

Deficit foarte mare de angajați specializați pentru Industry 4.0:

Best Smart Consulting are soluția!

A patra revoluție industrială, denumită Industry 4.0, în esență automatizarea industriei și în special a procesului de producție, găsește România pe marginea unei prăpastii. Ne dorim să producem în țară produse cu valoare adăugată mare și ne propunem să avem infrastructură de ultimă generație, iar totul să se realizeze într-un timp cât mai scurt, însă nu avem încă răspuns la întrebările „cu cine?” și „cu ce?”.

Pentru a produce într-un mod inteligent la prețuri competitive ar trebui să deținem sisteme și echipamente de nouă generație. Are România forță de muncă pregătită și specializată pentru a interacționa cu inteligența artificială a sistemelor de tip industrial și pentru a interpreta corect modul de lucru al roboților industriali? Sunt angajații din producție pregătiți să înțeleagă modalitatea de funcționare a echipamentelor industriale speciale și a sistemelor de automatizare? Sau simpla introducere a robotizării și automatizării unor operațiuni vor conduce automat la creșterea productivității?

Pentru a face față provocărilor noilor tehnologii și proceselor din ce în ce mai complexe ale industriei, în companiile de producție sunt necesare noi abordări strategice pentru gestionarea resurselor umane. Consecința automatizării continue a proceselor simple de fabricație, numărul de posturi de lucru cu un nivel ridicat de complexitate va crește considerabil, lucru ce va conduce la necesitatea unui nivel înalt de educație a personalului.

Drept urmare, devine indispensabilă organizarea de traininguri și cursuri specializate, concepute special pentru angajații din mediul industrial pentru a răspunde cu ușurință provocărilor aduse de Industry 4.0.

Best Smart Consulting vine în ajutorul companiilor cu profil industrial prin proiectul START INDUSTRY 4.0  cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (contract POCU/227/3/8/117624), în valoare de 3.527.897,33 lei din care 3.236.782,79 lei (95%) obținuți prin finanțare nerambursabilă.

Zona de implementare a proiectului START INDUSTRY 4.0: Sud-Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia și Vest iar perioada în care se derulează este mai 2018 – mai 2019.

Proiectul are drept scop stimularea dezvoltării durabile a companiilor cu profil industrial din România!

Prin proiectul START INDUSTRY 4.0 pot fi realizate următoarele categorii de cursuri:

 • Cursuri industriale:

• Leardeship Industry 4.0
• Managementul achizițiilor industriale
• Negociere avansată
• Logistica producției
• Planificarea producției
• Managementul producției
• Managementul liniei de producție
• Managementul calității
• Managementul mentenanței
• Managementul vibrațiilor
• Costuri și bugete în producție
• Îmbunătățire procese – Lean Manufacturing

 •  Cursuri Resurse Umane:

• Schimbarea competențelor
     Industry 4.0
• Elemente de coaching Industry 4.0
• Curs Manager Resurse Umane

 • Cursuri Competențe Antreprenoriale
 • Consultanță în planificare strategică și îmbunătățire procese:

• 48 de antreprenori de IMM-uri din domenii diferite de activitate economică vor putea beneficia de servicii de consultanță specializată în planificare strategică, valorificând șansa de pregătire și adaptare la condițiile unui mediu economic atractiv, transparent și inovativ. Și nu e puțin lucru să beneficiezi de consultanță inteligentă în dezvoltarea afacerii tale, fără costuri din partea ta.

• 16 companii cu profil industrial vor beneficia de servicii de consultanță specializată, valorificând șansa de îmbunătățire a proceselor și adaptare a activităților la dinamica piețelor în care inovația are un rol important. Și nu e puțin lucru să beneficiezi de consultanță inteligentă în dezvoltarea companiei tale, fără costuri din partea ta.

Firmele care doresc să își specializeze gratuit angajații prin proiectul START INDUSTRY 4.0, trebuie să respecte anumite criterii de eligibilitate.

Criterii de eligibilitate pentru participarea la cursul de competențe antreprenoriale: 

Pentru firme:

Pentru persoane:

•  să fie firmă înființată înainte de data lansării proiectului
• să aibă cod CAEN eligibil autorizat principal/secundar
• să fie societate de tip SRL sau SA
• sediul firmei/punctul de lucru/filiala înregistrat într-una din regiunile vizate de implementare eligibile

 • să-și conducă singur afacerea
 • să nu fi participat la un curs de competențe antreprenoriale
 • să își desfășoare activitatea într-una din regiunile de implementare eligibile

Criterii de eligibilitate pentru participarea la cursuri industriale și resurse umane:

Pentru firme:

Pentru persoane:

• să fie firmă înființată înainte de data lansării proiectului
• să aibă cod CAEN eligibil autorizat principal/secundar
• să fie societate de tip SRL sau SA
• sediul firmei/punctul de lucru/filiala să fie într-una din regiunile vizate de implementare eligibile

 • să provină din întreprinderi care își desfășoară activitatea într-o firmă cu cod CAEN eligibil autorizat principal/secundar
 • să fie încadrată cu CIM cu normă întreagă/parțială
 • locul de muncă ocupat este într-una din regiunile vizate de implementare
 • ocupă o poziție de manager/are responsabilități manageriale cf fișei postului sau o poziție în departamentul de RU*, conform organigramei sau schemei de personal (se specifică denumirea postului ocupat în adeverința eliberată de unitate și faptul că are un CIM în vigoare)
 • nu a participat la un curs finanțat de UE de tip MRU/industrial

* valabil în cazul cursurilor de resurse umane

Scopul nostru, prin aceste proiecte, este să ajutăm companiile industriale să își specializeze angajații pentru Industry 4.0 la standarde ridicate și fără costuri.

Proiectul este dezvoltat de Best Smart Consulting, companie de training și consultanță care susține industria producătoare în transformarea proceselor în contextul Industry 4.0. Standardele ridicate ale cursurilor de specializare, perfecționare și training organizate de Best Smart Consulting prin intermediul programului Academia Industrială se regăsesc și în cadrul proiectului START INDUSTRY 4.0, prin care vor fi pregătiți peste 500 de angajați pentru viitorul proceselor industriale: automatizare și robotizare.

Print Friendly, PDF & Email