Sedinta de Guvern din 05.04.2017

Sedinta de Guvern – 05.04.2017 – Patronatul IMM Prahova

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 5 aprilie 2017 a avut loc şedinţa de Guvern, în care au fost adoptate/s-a luat act de următoarele acte normative:

 

I.  PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect de îmbunătăţire a serviciilor judiciare) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 17 februarie 2017, şi respectiv, 27 februarie 2017

II. ORDONANȚE

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a Guvernului pentru modificarea și completarea legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

III.  HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare exceptionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor
 2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2016
 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
 5. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
 6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 6/2017
 7. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi trecerea unui imobil, domeniu public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, instituţie din subordinea Ministerului Sănătăţii
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
 11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R”-S.A, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj
 12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Apelor şi Pădurilor
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale
 14. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii
 15. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului  nr. 970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
 16. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării exercitării, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al municipiului București de către Petrovan Paul-Nicolae

  IV. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Observaţiile Guvernului României în cauza C-12/17, Dicu, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 2. MEMORANDUM cu tema: Observaţiile Guvernului României în cauza C-673/16, Coman, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
 3. MEMORANDUM cu tema: Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1 alin (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

V.  INFORMĂRI

 1. INFORMARE cu tema: Stadiul realizării Contractului de dezvoltare nr. 5613/17.08.2016 al Sistemului informatic integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL), încheiat între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu dezvoltatorul SC Indaco System SRL

VI. PUNCTE DE VEDERE

 1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, iniţiată de domnul deputat aparţinând Minorităţilor Naţionale Adnagi Slavoliub (Plx. 147/2017)
 2. PUNCT DE VEDERE  al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind economia de acces, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul deputat aparţinând Minorităţilor Naţionale Varujan Pambuccian (Bp.335/2016, Plx. 96/2017)
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare, iniţiată de domnul deputat ALDE Ştefan Alexandru Băişanu împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Plx. 108/2017)
Print Friendly, PDF & Email