Programul „Invest in Romania”

Programul „Invest in Romania” – Patronatul IMM Prahova

Programul „Invest in Romania” a fost inițiat de către Consiliul Naţional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România în anul 2016 în parteneriat cu Departamentul pentru Promovarea Investițiilor şi Comerțului din cadrul Ministerului Economiei Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri.

INVEST IN ROMANIA este un program de promovare a oportunităților de investiții la nivel regional și de  stimulare a atragerii de noi investiții prin organizarea unei serii de evenimente specifice, vizând dezvoltarea  mediului de afaceri la nivel național și stabilirea de parteneriate transnaționale. Astfel, sunt vizate domenii, precum: energie, resurse minerale, turism, agricultură, industrie şi infrastructură.

Obiectivele acestui program sunt în principal atragerea de investiții și promovarea exportului, susținerea și promovarea proiectelor prioritare stabilite la nivel județean și regional, în direcția domeniilor considerate strategice pentru investiții și ocuparea forței de muncă, fiind evident faptul că,  în acest moment, cele mai multe investiții sunt realizate în domeniul comerțului și al serviciilor; de asemenea, vizează consolidarea parteneriatului public – privat și promovarea rolului IMM-urilor în dezvoltarea investițiilor.

Domeniile avute în vedere sunt: energie, resurse minerale, turism, agricultură, industrie şi infrastructură, în acord cu prevederile Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020.

Evenimentul va fi organizat în fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României și se va derula pe parcursul unei zile de acțiuni, structurate astfel:

  • 1 sesiune de plen;
  • Workshop-uri tematice dedicate investițiilor și mediului de afaceri regional;
  • discuții B2B;
  • vizite de lucru în cadrul companiilor și a parcurilor industriale active din regiunea vizată.

În urma derulării celor 8 evenimente Invest in Romania organizate la nivel regional – Invest in OlteniaInvest in BanatInvest in BucovinaInvest in TransilvaniaInvest in MoldovaInvest in DobrogeaInvest in Muntenia și Invest in București – se estimează următoarele rezultate:

  • 40 de proiecte de interes regional promovate în cadrul evenimentelor Invest in Romania;
  • cel puțin 1600 de antreprenori implicați în proiectul Invest in Romania, în calitate de participanți la evenimente, reprezentanți ai instituțiilor bancare, fondurilor de investiții, camerelor bilaterale, organizațiilor  oamenilor de afaceri străini, companiilor;
  • cel puțin 50 de ambasadori și atașați economici implicați în proiectul Invest in Romania;
  • minimum 100 de parteneriate stabilite între antreprenorii activi la nivel regional ca urmare a participării la evenimentele Invest in Romania;
  • minimum 16 companii și parcuri industriale active la nivel național/ internațional vizitate de către potențiali.

          Participanți: membri ai GUVERNULUI, antreprenori, CEO companii, autorități publice, ambasadori și atașați economici, instituții bancare,  fonduri de investiții, camere bilaterale, organizații ale oamenilor de afaceri străini, grupuri de investitori.

Print Friendly, PDF & Email