Sustineti Patronatul IMM Prahova – Directionati 20% din impozitul pe profit

Firmele din Romania pot face o sponsorizare/donatie catre organizatii nonguvernamentale siastfel beneficiaza de reducerea impozitului pe profit datorat statului.
Date fiind aceste conditii, asociatii si administratorii de societati pot participa activ si responsabilla dezvoltarea comunitatilor din care fac parte, prin efectuarea de sponsorizari/donatii pentruasociatii / ONG-uri care initiaza diverse actiuni caritabile si sociale.
Astfel, Legea nr. 32/1994, prevede ca efectuarea de sponsorizari e permisa in limita a:
20% din impozitul pe profit datorat sau
5 la mie din cifra de afaceri.

Conform Codului Fiscal, avem urmatoarele date:

Articolul 25, aliniatul (4), lit i:

Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordatepotrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivitprevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, siale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precumsi cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

1. valoarea calculata prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situatiile in carereglementarile contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita sedetermina potrivit normelor;

2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei litere, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Cum se calculeaza concret scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilorreprezentand sponsorizarea?

Exemplu de calcul:

Un contribuabil platitor de impozit pe profit incheie un contract de sponsorizare conform legiiprivind sponsorizarea, in calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se incheie in data de 2 noiembrie 2016, in aceeasi luna efectuandu- se si plata sumei de 15.000 lei.

La calculul profitului impozabil pentru anul 2016, contribuabilul prezintă urmatoarele date financiare:

● Venituri din vanzarea marfurilor = 1.000.000 lei
● Venituri din prestari de servicii = 2.000 lei
● Total cifra de afaceri = 1.002.000 lei
● Cheltuieli privind marfurile = 750.000 lei
● Cheltuieli cu personalul = 20.000 lei
● Alte cheltuieli de exploatare din care: 15.000 lei sponsorizare = 90.000 lei

Total cheltuieli = 860.000 lei
Calculul profitului impozabil pentru anul 2016:
Profitul impozabil = 1.002.000 – 860.000 + 15.000 = 157.000 lei.
Impozitul pe profit inainte de scaderea cheltuielii cu sponsorizarea:
157.000 x 16% = 25.120 lei.
Avandu-se in vedere condițiile de deducere prevazute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal,prin aplicarea limitelor, valorile sunt:
● 0,5% din cifra de afaceri reprezintă 5.010 lei;
● 20% din impozitul pe profit înainte de deducerea cheltuielilor de  sponsorizare reprezintă 5.024 lei.
Suma de scazut din impozitul pe profit este 5.010 lei.
Pentru anul 2016 impozitul pe profit datorat este de:
25.120 – 5.010 = 20.110 lei.
Suma care nu s-a scazut din impozitul pe profit, respectiv suma de 9.990 lei, se reporteaza in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestei sume se va efectua, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit.

Alte informatii utile de retinut

● Firma trebuie sa incheie un contract cu beneficiarul sponsorizarii, pentru ca actul de donatiesa fie legal;

● Firma poate face acte de sponsorizare in domeniile: cultural, artistic, educativ, de invatamant,stiintific – cercetare fundamentala si aplicata, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenta si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de intretinere, restaurare, conservare si punere in valoare a monumentelor istorice;

● Donatiile pot fi reprezentate de bani dar si de bunuri materiale;

● Facilitatile fiscale nu se acorda in cazul sponsorizarii:
– efectuate de catre rude ori fini pana la gradul IV, inclusiv; – unei persoane juridice fara scop lucrativ de catre o alta persoana juridica aflata intr-o pozitie in care conduce sau controleaza direct persoana juridica sponsorizata.

Acest ghid este realizat de Echipa Finantare.ro pentru a clarifica conditiile legale prin care societatile comerciale din Romania pot participa activ la dezvoltarea comunitatilor prin acte de donatie/sponsorizare catre ONGuri.

Download: Ghid sponsorizare

Print Friendly, PDF & Email