Sedinta de Guvern – 25.01.2017

Vă aducem la cunoştinţă că în data de 25 ianuarie 2017 a avut loc şedinţa de Guvern, în care au fost adoptate / s-a luat act de următoarele acte normative:

A) NOTE
  1.  NOTA privind limitele de cheltuieli revizuite, propuse pentru ordonatorii principali de credite în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2017 și a estimărilor pentru perioada 2018-2020
B) ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  1.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017
  2.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare
  3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a Programului de susținere a internaționalizării operatorilor economici români, cu finanțare de la bugetul de stat.

Print Friendly, PDF & Email