NOUTATI LEGISLATIVE PENTRU IMM

CONSILIUL NAŢIONAL AL ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII DIN ROMÂNIA
Departamentul Juridic şi Dialog Social

A) Acte normative publicate în Monitorul Oficial, Partea I,
în perioada 1 noiembrie – 5 decembrie 2016

Monitorul Oficial nr. 892 din data de 8 noiembrie 2016
ORDIN nr. 1260 din 31 octombrie 2016 privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016
EMITENT: Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri
Grup ţintă: Tinerii întreprinzători
Prevederi principale: Se modifică anexa nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare – START, ce cuprinde contractul de finanțare.
Observaţii: – Modificarea anexei constă în înlocuirea contractului de finanțare prevăzut în Procedură cu cel prevăzut în Ordin.
– În vigoare de la data de 8 noiembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 906 din data de 10 noiembrie 2016
LEGE nr. 201 din 4 noiembrie 2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun
EMITENT: Parlamentul României
Grup ţintă: Producătorii și Comercianții produselor din tutun
Prevederi principale: → Sunt stabilite măsurile aplicabile pentru:
– fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe prin reglementarea utilizării ingredientelor, emisiilor produselor din tutun şi obligaţiilor de raportare aferente, nivelurilor maxime aferente emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon pentru ţigarete;
– etichetarea şi ambalarea, inclusiv avertismentele de sănătate care trebuie să figureze pe pachetele unitare ale produselor din tutun şi pe orice ambalaj exterior, trasabilitatea şi elementele de securitate care se aplică produselor din tutun;
– interdicţia introducerii pe piaţă a tutunului pentru uz oral;
– vânzările transfrontaliere la distanţă de produse din tutun;
– notificarea produselor noi din tutun;
– introducerea pe piaţă şi etichetarea anumitor produse care sunt similare produselor din tutun, şi anume ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere şi produsele din plante pentru fumat.
Atenționare: → Este interzisă introducerea pe piaţă a produselor din tutun care conţin:

 • arome în oricare dintre componentele produselor din tutun, cum sunt filtrele, hârtiile, ambalajele, capsulele sau orice caracteristică tehnică ce permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective sau modificarea intensităţii arderii;
 •  tutun sau nicotină în filtre, hârtii sau capsule.
  → Introducerea pe piaţă a produselor din tutun cu o aromă caracteristică este interzisă, dar când volumul vânzărilor acestor produse la nivelul întregii Uniuni Europene reprezintă 3% sau mai mult într-o anumită categorie de produse, la data intrării în vigoare a Legii, dispoziţiile articolului care prevede ”Reglementarea ingredientelor” se aplică începând cu data de 20 mai 2020.
  Observaţii: → Până la data de 20 mai 2017 este permisă introducerea pe piaţă a următoarelor produse care nu sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 201/2016:
 • produsele din tutun fabricate sau puse în liberă circulaţie şi etichetate în conformitate cu Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi;
 • ţigaretele electronice sau flacoanele de reumplere fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de 20 noiembrie 2016;
 • produsele din plante pentru fumat, fabricate sau puse în liberă circulaţie înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi.
  → Legea nr. 201/2016, în vigoare de la data de 10 decembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 913 din data de 14 noiembrie 2016
LEGE nr. 209 din 9 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
EMITENT: Parlamentul României
Grup ţintă: Comercianții
Prevederi principale: – Se prevede că persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei au obligaţia să accepte ca mijloc de plată şi cardurile de debit şi cardurile de credit.
Atenționare: Refuzul persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o cifră de afaceri mai mare de 10.000 de euro în echivalent lei de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit şi cardurile de credit, constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei;
Observaţii: În vigoare de la data de 1 ianuarie 2017.

Monitorul Oficial nr. 928 din data de 17 noiembrie 2016
HOTĂRÂRE nr. 847 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 638/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate”
EMITENT: Guvernul României
Grup ţintă: Producătorii din sectorul agricol
Prevederi principale: Se prevede că resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducţie din rase specializate” sunt de 33.802.967 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, anterior suma fiind de 24 milioane lei.
Observaţii: În vigoare de la data de 17 noiembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 931 din data de 18 noiembrie 2016
LEGE nr. 218 din 17 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
EMITENT: Parlamentul României
Grup ţintă: Angajatorii
Prevederi principale: Modificarea constă în schimbarea valorii nominale a unui tichet de masă, care, odată cu intrarea în vigoare în data de 1 decembrie a.c. a Legii nr. 218/2016 de modificare a Legii privind acordarea tichetelor de masă, nu va putea depăși suma de 15 lei la data aplicării prevederilor legii.
Observaţii: În vigoare de la data de 1 decembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 931 din data de 18 noiembrie 2016
LEGE nr. 220 din 17 noiembrie 2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
EMITENT: Parlamentul României
Grup ţintă: Angajatorii
Prevederi principale: Completarea adusă art. 139, alin. (1) din Codul Muncii prin Legea nr. 220/2016 vizează introducerea zilei de 1 iunie între zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, acestea fiind, în prezent:
– 1 şi 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– prima şi a doua zi de Paşti;
– 1 mai;
– prima şi a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima şi a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Atenționare: Acordarea zilelor libere se face de către angajator.
Observaţii: În vigoare de la data de 21 noiembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 934 din data de 21 noiembrie 2016
LEGE nr. 217 din 17 noiembrie 2016 privind diminuarea risipei alimentare
EMITENT: Parlamentul României
Grup ţintă: Operatorii economici din sectorul agroalimentar Prevederi principale: – Este prevăzut modul în care se desfășoară măsurile de prevenire a risipei alimentare.                                                                      – Asociaţiile şi fundaţiile, precum şi întreprinderile sociale, care funcționează în baza legii, care devin operatori în sectorul agroalimentar, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale. – Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi către asociaţii, fundaţii şi întreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limită de consum, contra unei sume maxime de 3% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul comercianţilor, şi de 3% + TVA din preţul de producţie, în cazul producătorilor şi procesatorilor. – Asociaţiile şi fundaţiile pot comercializa alimentele oferite, cu maximum 25% + TVA din preţul de achiziţie, în cazul preluării de la comercianţi, respectiv cu maximum 25% + TVA din preţul de producţie, în cazul preluării de la producători sau procesatori.
Atenționare: Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligaţi să întreprindă măsuri de prevenire a risipei alimentare.
Observaţii: În vigoare de la data de 21 mai 2017.

Monitorul Oficial nr. 932 din data de 21 noiembrie 2016
HOTĂRÂRE nr. 852 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine”
EMITENT: Guvernul României
Grup ţintă: Întreprinzătorii din sectorul zootehnic
Prevederi principale: → Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pentru achiziţionarea de animale de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine, în vederea ameliorării valorii genetice a şeptelului de animale. → Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 • să deţină exploataţii de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, identificate şi înregistrate în RNE, până la data depunerii cererii;
 • se obligă prin angajament scris să menţină în exploataţie animalele de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine achiziţionate, pe o perioadă de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat; Prin excepţie, în caz de forţă majoră, respectiv boală, mortalităţi, accidente sau reformă, animalele de reproducţie din rase pure şi/sau hibride din specia porcine pot fi înlocuite cu animale identificate şi înregistrate în RNE şi Registrul genealogic/registrul zootehnic, în aceleaşi condiţii de rasă, valoare genetică, vârstă şi greutate, cu obligaţia depunerii documentelor justificative şi a completării documentaţiei iniţiale în mod corespunzător.
 • să deţină registrul individual al exploataţiei, completat şi actualizat în conformitate cu prevederile legale;
 • în cazul achiziţionării de vieruşi, să deţină un efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de 50 capete scroafe de reproducţie din rase pure sau hibride.          → Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de:
 • maximum 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură şi/sau hibrid, achiziţionat în baza prevederilor Hotărârii;
 • maximum 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură, achiziţionată în baza prevederilor Hotărârii;
 • maximum 600 lei/cap scrofiţă hibridă, achiziţionată în baza prevederilor Hotărârii.                                                                                                             → Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
  Atenționare: În cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, beneficiarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor legale.
  Avantaje: Acordarea unui sprijin financiar pentru întreprinzătorii din sectorul zootehnic.
  Observaţii: – RNE – Registrul naţional al exploataţiilor, colecţie de date în format electronic ce cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România;
  – În vigoare de la data de 21 noiembrie 2016.
 • Monitorul Oficial nr. 944 din data de 23 noiembrie 2016
  HOTĂRÂRE nr. 864 din 16 noiembrie 2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha
  EMITENT: Guvernul României
  Grup ţintă: Întreprinzătorii din sectorul forestier                          Prevederi principale: → Schema de minimis se aplică ajutoarelor pentru întreprinderi din toate domeniile, cu excepţia:
 • ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;
 • ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
 • ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective și/sau atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
 • ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.                                                                      → Beneficiarii ajutorului de minimis acordat sunt întreprinderile, persoanele juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, care au în proprietate fond forestier cu suprafaţa totală mai mică sau egală cu 30 ha.                                                                                                                            → Beneficiarii schemei de ajutor de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii generale de eligibilitate:
 • au în proprietate fond forestier a cărui suprafaţă totală este mai mică sau egală cu 30 ha;
 • nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;
 • nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială; 
 • suma ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică, într-o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul acordării ajutorului de minimis în baza prezentei scheme şi cei 2 ani fiscali anteriori, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
  → Bugetul necesar decontării costurilor serviciilor silvice pentru persoanele juridice şi fizice care au în proprietate terenuri forestiere cu suprafaţa totală mai mică sau egală cu 30 ha, pentru perioada 2016-2020 este estimat la 248,9 milioane lei, din care pentru anul de referinţă 2016 bugetul necesar este de 14,5 milioane lei.
  Observaţii: – Schema de ajutor de minimis se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii, respectiv, 23 noiembrie 2016, până la data de 31 decembrie 2020.

Monitorul Oficial nr. 954 din data de 25 noiembrie 2016
LEGE nr. 233 din 24 noiembrie 2016 privind parteneriatul public-privat
EMITENT: Parlamentul României
Grup ţintă: Persoane juridice, Agenții economici privați
Prevederi principale: → Se reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat.
→ Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui serviciu public şi/sau operării unui serviciu public.                 → Prevederile Legii se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă elementele principale, faptul că veniturile care urmează să fie obţinute de societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăţi efectuate de către partenerul public sau de către alte entităţi publice în beneficiul partenerului public.                                                                         → Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente:

 • cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;
 • durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, care să permită partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil;
 • finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;
 • atingerea scopului urmărit de partenerul public şi partenerul privat;
 • distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un anumit risc.
  → Formele de parteneriat public-privat sunt:
 • parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat şi societatea de proiect al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat;
 • parteneriatul public-privat instituţional
 • parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public şi partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă, care va acţiona ca societate de proiect şi care, ulterior înregistrării în registrul societăţilor, dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.                                                                           → Finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:
 • integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat; sau – din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public.
 • Beneficiarul direct al utilizării bunului/bunurilor sau serviciului public ce formează obiectul parteneriatului public-privat poate fi, în condiţiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o altă entitate publică, fie publicul în general.  → În vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat este necesară parcurgerea următoarelor etape:
 • pregătirea studiului de fundamentare de către partenerul public pe baza unui studiu de fezabilitate;
 • în cazul proiectelor de investiţii publice medii şi semnificative, parcurgerea etapelor specifice este reglementată de cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
 • parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
 • semnarea contractului de parteneriat public-privat.                                     → Iniţiativa realizării unui proiect în regim de parteneriat public-privat aparţine partenerului public.                                                                                  → Pentru iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat, partenerul public iniţiator întocmeşte un studiu de fundamentare, pentru întocmirea căruia partenerul public poate contracta, în condiţiile legii, servicii de consultanţă tehnică, economică şi juridică. Costurile generate de realizarea studiului de fundamentare se suportă de către partenerul public.                                                                              → Studiul de fundamentare trebuie să evidenţieze următoarele elemente principale, care justifică, din punct de vedere economic, implementarea proiectului:
 • gradul de suportabilitate a proiectului şi comparaţia opţiunilor/aranjamentelor contractuale alternative pentru implementarea proiectului;
 • structura de distribuire a riscurilor pentru fiecare opţiune alternativă de implementare a proiectului;
 • caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul public şi la datoria publică, calculate conform metodologiei aplicabile în baza legislaţiei Uniunii Europene;
 • finanţabilitatea proiectului;
 • eficienţa economică a proiectului.
  → Sunt prevăzute principalele aspecte care trebuie reglementate de contractul de parteneriat public-privat, iar durata contractului de parteneriat public-privat se stabileşte, în principal, în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie realizate de către societatea de proiect şi în funcţie de modalitatea de finanţare a acestor investiţii.
  Atenționări: – Dacă o altă entitate publică intenţionează să sprijine realizarea proiectului prin asumarea faţă de partenerul privat desemnat câştigător a procedurii de atribuire a contractului sau faţă de societatea de proiect a unei/unor obligaţii de plată sau de garanţie, în beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai în situaţia în care obligaţia de plată sau de garanţie a fost prevăzută în studiul de fundamentare şi în documentaţia de atribuire a procedurii, într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, indicându-se condiţiile în care poate fi realizată.
 • Studiul de fundamentare va cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementării proiectului, cuantificarea acestora şi o prezentare a unor alternative de alocare a riscurilor între părţile contractante, în funcţie de capacitatea fiecărei părţi de a gestiona riscul asumat.
 • Din studiul de fundamentare trebuie să rezulte în ce măsură obligaţiile care urmează să fie asumate de către partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat afectează limitele de datorie publică şi deficit bugetar, calculate conform metodologiei aplicabile în baza legislaţiei Uniunii Europene.
 • Studiul de fundamentare trebuie să analizeze şi să stabilească finanţabilitatea proiectului în regim de parteneriat public-privat.
  Observaţii: În vigoare de la data de 25 decembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 950 din data de 25 noiembrie 2016
ORDIN nr. 3386 din 17 noiembrie 2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” şi 120 “Decont privind accizele”
EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Grup ţintă: Contribuabilii                                                                                             Prevederi principale: → Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

 • 101 “Declaraţie privind impozitul pe profit” și
 • 120 “Decont privind accizele”, acestea utilizându-se începând cu declararea obligaţiilor anuale aferente anului fiscal 2016.   Observaţii: – Formularele, instrucțiunile de completare a formularelor precum și caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a acestora, sunt prevăzute în anexele ce fac parte integrantă din Ordin.                                                                 – În vigoare de la data de 25 noiembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 960 din data de 28 noiembrie 2016
HOTĂRÂRE nr. 876 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne”
EMITENT: Guvernul României
Grup ţintă: Producătorii din sectorul agricol
Prevederi principale: Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis “Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne” sunt de 23.500.000 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, anterior suma fiind de 18.150.000 lei.
Observaţii: În vigoare de la data de 28 noiembrie 2016.

Monitorul Oficial nr. 972 din data de 5 decembrie 2016
HOTĂRÂRE nr. 866 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016
EMITENT: Guvernul României
Grup ţintă: Ofertanții din procedurile de achiziție publică
Prevederi principale: – În cazul atribuirii contractelor sectoriale/acord-cadru, reglementate de Legea nr. 99/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 25.000.000 euro, valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit.
– În cazul atribuirii contractelor de achiziție publică reglementate de Legea nr. 98/2016, a căror valoare estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 25.000.000 euro, valoarea garanţiei de participare nu poate depăşi 1% din valoarea estimată a contractului / acordului – cadru ce urmează a fi atribuit.
Avantaje: Valoarea garanției de participare se scade la cel mult 1%, de la 2% cât era anterior, pentru contractele de achiziție publică a căror valoare estimată este mai mică de 25.000.000 euro.
Observații: – Pentru criteriile privind garanția de bună execuție (10% din valoarea contractului) și cifra de afaceri nu au fost aduse modificări.
– În vigoare de la data de 5 decembrie 2016.

 

B) Acte legislative emise de Instituţii ale Uniunii Europene, publicate în Jurnalul Oficial,
în perioada 1 noiembrie – 5 decembrie 2016

Jurnalul Oficial 313 L
REGULAMENT nr. 2024 din 18 noiembrie 2016 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume
EMITENT: Comisia Europeană
Grup ţintă: Comercianţii de fructe şi legume importate
Prevederi principale: Valoarea forfetară de import se calculează în fiecare zi lucrătoare, ţinând seama de datele zilnice variabile.
Avantaje: Stabilirea modalităţii de calcul a valorii forfetare de import.
Observaţii: – Valorile forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume sunt prevăzute în anexă, care face parte integranta din Regulament.
Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele membre ale Uniunii Europene.         – Intră în vigoare la data publicării în JOUE.

Jurnalul Oficial 313 L
REGULAMENT nr. 2023 din 18 noiembrie 2016 privind autorizarea benzoatului de sodiu, a sorbatului de potasiu, a acidului formic şi a formiatului de sodiu ca aditivi furajeri pentru hrana tuturor speciilor de animale
EMITENT: Comisia Europeană
Grup ţintă: Producătorii din sectorul agricol
Prevederi principale: Se prevede că:

 • Anumiți aditivi, aparţinând categoriei “aditivi tehnologici” şi grupei funcţionale “aditivi pentru însilozare”, sunt autorizaţi ca aditivi pentru hrana animalelor.
 • Benzoatul de sodiu specificat şi hrana pentru animale care îl conţine, produse şi etichetate înainte de 9 iunie 2017, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 9 decembrie 2016, poate continua să fie introdus pe piaţă şi utilizat până la epuizarea stocurilor existente.

Observaţii: – Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
– Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale şi are aplicabilitate directă în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Print Friendly, PDF & Email