POZITIA CNIPMMR PRIVIND ELIMINAREA DIN LEGEA IMM-URILOR A DISPOZITIILOR REFERITOARE LA ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% PENTRU CRITERIILE LEGATE DE CIFRA DE AFACERI, DE GARANTIA PENTRU PARTICIPARE SI DE GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, CERUTE IN ACHIZITIILE PUBLICE DE PRODUSE, LUCRARI SI SERVICII

POZITIA CNIPMMR PRIVIND ELIMINAREA DIN LEGEA IMM-URILOR A DISPOZITIILOR REFERITOARE LA ACORDAREA REDUCERILOR CU 50% PENTRU CRITERIILE LEGATE DE CIFRA DE AFACERI, DE GARANTIA PENTRU PARTICIPARE SI DE GARANTIA DE BUNA EXECUTIE, CERUTE IN ACHIZITIILE PUBLICE DE PRODUSE, LUCRARI SI SERVICII

Prin intermediul unei Ordonaţe de Urgenţă, Guvernul României a abrogat dispoziţiile alin. (2) ale art. 16 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, care dispuneau că “Întreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 50 % pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii.”

Deşi Comisia Europeană a sesizat ca fiind neconforme cu prevederile incidente ale legislaţiei europene în domeniul achiziţiilor publice, dispoziţiile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004, deoarece discriminează operatorii economici care nu se încadrează în categoria IMM-urilor, acestia neavând posibilitatea de a beneficia de reducerea cu 50% a criteriilor privind cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii, soluţia adoptată, respectiv abrogarea dispoziţiilor din Legea nr. 346/2004 nu este cea mai bună modalitate de rezolvare a problemei, având în vedere numărul mare de IMM-uri care vor fi afectate de această măsură.

POZITIA CNIPMMR PRIVIND SUSTINEREA IMM-urilor IN CADRUL PROCEDURILOR DE ACHIZITIE PUBLICA

Raportat la faptul că din numărul total de proceduri de achiziţie derulate, majoritatea covârșitoare, peste 95% din total, au avut valoarea estimată sub 10 milioane de euro,  iar  distribuţia IMM-urilor la nivel naţional, în funcţie de cifra de afaceri, se prezintă astfel:

  1. sub 2 mil. Euro –microîntreprinderi – 98,10% din total întreprinderi
  2. între 2-10 mil. Euro – întreprinderi mici – 1,59% din total întreprinderi
  3. între 10-50 mil. Euro – întreprinderi mijlocii – 0,28% din total întreprinderi
  4. peste 50 mil. Euro – întreprinderi mari- 0,03%

Soluţia propusă de CNIPMMR este modificarea alineatului (2) al articolului 16 din Legea nr. 346/2004, astfel:

„(2) Toţi operatorii economici beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garanţia pentru participare şi de garanţia de bună execuţie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări şi servicii, în cadrul contractelor a căror valoare estimată este de până la 10 milioane de euro.”

Dl.Florin JIANU, Preşedinte CNIPMMR, a precizat “Cunosc  foarte bine acest dosar, ca ministru opunându-mă vehement eliminării acestei prevederi care sprijinea în mod direct IMM-urile la achiziţii publice prin reducerea cu 50% a nivelului impus privind cifra de afaceri, garanţiilor solicitate sau a garanţiilor de bună execuţie.

Comisia Europeană a ridicat problema unei discriminari pozitive a IMM-urilor, în sensul că pentru acelaşi contract se solicită 2 tipuri de garanţii, un nivel de garanţie pentru o companie mare şi un nivel de garanţie redus la jumătate pentru un IMM. Soluţia pe care am identificat-o şi pe care Comisia Europeană o acceptase a fost aceea a reducerii nivelului garanţiei la 50% pentru TOŢI operatorii, atât pentru IMM-uri, cât şi pentru companiile mari. în acest fel eliminam discriminarea pozitivă, dar în acelaşi timp menținem un nivel scăzut şi accesibil IMM-urilor pentru care licitaţiile publice reprezintă un balon de oxigen pentru desfăşurarea activitătii, ştiut fiind faptul că la nivel global, statul este cel mai mare contractor.

Nu suntem de acord în niciun fel cu soluţia adoptată astăzi de guvern şi solicităm public repararea imediată a acestei injustiții făcute companiilor mici si mijlocii şi capitalului autohton. Ordonanţa adoptată astazi, fără masuri de siguranţa şi protecţie a IMM-urilor, va avea un impact devastator în economie, IMM-urile fiind excluse cu totul de la achiziţiile publice, ori un stat responsabil, tocmai acest aspect îl are în vedere în principal: cum îşi protejează afacerile mici şi cum sprijină accesul lor la contractele publice”.

Print Friendly, PDF & Email